Συμβούλιο της Ευρώπης

Για να διαβάσετε τα πρακτικά της της συνεδρίασης στην Ολομέλεια της PACE για την Ίμβρο και την Τένεδο πατήστε εδώ

 
Η τελική έκθεση περί Ίμβρου και Τενέδου του κ. Andreas Gross στην ελληνική και στην αγγλική

 
Η ενδιάμεση έκθεση του κ. Andreas Gross στην Αγγλική και στην Ελληνική

 

Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης: Εκθέσεις υπό σύνταξη,

Η Έκθεση περί Ίμβρου και Τενέδου που συντάσσεται από τον ανεξάρτητο Ελβετό βουλευτή κ. Andreas Gross

 

Η πρόταση προς έκδοση ψηφίσματος εκ μέρους του κ. Τοροσιάν και άλλων 20 βουλευτών αναφορικά με τα δικαιώματα των ελλήνων της Ίμβρου και της Τενέδου.

Πρόταση προς έκδοση ψηφίσματος από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης