Εκθέσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αλληλογραφία Προεδρίας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ΟΙΟΜΚΩ (Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών)

Απαντητική Επιστολή Προέδρου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Μ.Σουλτς προς Πρόεδρο ΟΙΟΜΚΩ κ. Ν.Ουζούνογλου (Αγγλική) (PDF)

Απαντητική Επιστολή Προέδρου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Μ.Σουλτς προς Πρόεδρο ΟΙΟΜΚΩ κ. Ν.Ουζούνογλου (μετάφραση στην Ελληνική) (PDF)

 
Απάντηση του Ollie Rehn σε ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΠAΣOK αναφορικά με την Ίμβρο

E-3226/08EL
Απάντηση του κ. Rehn
εξ ονόματος της Επιτροπής
(9.7.2008)


Η έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2007 αναφέρει ότι η ελληνική μειονότητα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα όσον αφορά την παιδεία και τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Αναφέρει επίσης για το συγκεκριμένο θέμα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν καταγγελίες για προβλήματα εις βάρος της ελληνικής μειονότητας στις νήσους Gökçeada (Ίμβρο) και Bozcaada (Τένεδο).

Η Τουρκία, ως υποψήφια χώρα, έχει καθήκον να διασφαλίζει τα δικαιώματα στην παιδεία και στην ιδιοκτησία όλων των πολιτών της σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Η Επιτροπή εγείρει τα σχετικά ζητήματα στο πλαίσιο του διαλόγου που διεξάγει με τις τουρκικές αρχές σε κάθε κατάλληλο επίπεδο.

 
Ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΠAΣOK προς τον Επίτροπο Διεύθυνσης Διεύρυνσης Ollie Rehn αναφορικά με την Ίμβρο

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3226/08

υποβολή: Katerina Batzeli (PSE) και Maria Eleni Koppa (PSE)

προς την Επιτροπή
 

Θέμα:   Επανέναρξη λειτουργίας ελληνικών σχολείων στην Ίμβρο και την Τένεδο

Στην έκθεση προόδου της Τουρκίας για το έτος 2007 επισημαίνεται ότι στη χώρα αυτή οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις δεν σημείωσαν πρόοδο και ότι η χώρα δεν έχει κάνει οποιαδήποτε ενέργεια που να διασφαλίζει την πολιτιστική ποικιλομορφία και να προωθεί το σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

 Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι η ελληνική μειονότητα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα με την εκπαίδευση, μεταξύ άλλων, στις νήσους Ίμβρο και Τένεδο, όπου έχει διακοπεί η λειτουργία σχολείων και έχουν απαλλοτριωθεί τα σχολικά κτίρια. Το ζήτημα αυτό αποτέλεσε και αντικείμενο πρόσφατης επιτόπιας επίσκεψης εκπροσώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η ΕΕ για την αναζήτηση λύσεων και την εξασφάλιση της λειτουργίας των σχολείων που θα επιτρέψουν στην ελληνική μειονότητα να διατηρήσει τη γλωσσική, θρησκευτική και πολιτιστική ταυτότητά της;

 
 

 

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την περιοδική έκθεση 2004 και τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την πορεία της Τουρκίας προς την ένταξη.

Συντάκτης της Έκθεσης ήταν ο Ολλανδός ευρωβουλευτής Καμιέλ Έρλιγκς. Αναφορά σε Ίμβρο-Τένεδο στη σελίδα 13.

 
Έκθεση της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. (Αγγλικό κείμενο). Αναφορά σε Ίμβρο-Τένεδο στις σελίδες 10 και 13-14.

 
Έκθεση της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. (Μετάφραση στην Ελληνική της αναφοράς σε Ίμβρο-Τένεδο): Σελίδες 13 και 14.