Έγγραφα Συντονιστικής Επιτροπής Ιμβρίων (ΣΕΙ) και Ιμβριακών Φορέων

Διαβάστε το Ενημερωτικό Υπόμνημα των Ιμβριακών Φορέων προς τον Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας κ. Α.Γκιούλ σε μορφή PDF (Στην Ελληνική)


 

Διαβάστε το Ενημερωτικό Υπόμνημα των Ιμβριακών Φορέων προς τον Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας κ. Α.Γκιούλ σε μορφή PDF (Στην Τουρκική)

 

 
Υπόμνημα των απανταχού Ιμβρίων προς των Πρωθυπουργό της Τουρκίας κ. Ρετζέπ Ταγγίπ Ερτνογάν (Στην Αγγλική)

 
Υπόμνημα των απανταχού Ιμβρίων προς των Πρωθυπουργό της Τουρκίας κ. Ρετζέπ Ταγγίπ Ερτνογάν (Στην Ελληνική)

 
Υπόμνημα των απανταχού Ιμβρίων προς των Πρωθυπουργό της Τουρκίας κ. Ρετζέπ Ταγγίπ Ερτνογάν (Στην Τουρκική)