Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Απόσπασμα από την κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως διατυπώθηκε από την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων των Κρατών Μελών ενόψει της συνόδου του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας στο Λουξεμβούργο και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12/6/2006 (Μετάφραση στην ελληνική)

Απόσπασμα από την κοινή θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 12/06/2006