Οργανισμοί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Η έκθεση του Τουρκικού Μ.Κ.Ο "TESEV" για τα προβλήματα των μη μουσουλμανικών ευαγών ιδρυμάτων της Τουρκίας.  Ειδική αναφορά σε Ίμβρο και Τένεδο στις σελίδες 20 και 53

 

Έκθεση του Οργανισμού Minority Rights Group International για τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην Τουρκία-Έτος 2007

 

Έκθεση της Νορβηγικής Επιτροπής Helsinki-Ιανουάριος 2007

 
Έκθεση του οργανισμού Minority Rights Group International-Έτος 2004.

 

Έκθεση του Helsinki Watch: "Denying Human Rights and Ethnic Identity: The Greeks of Turkey" (1992)

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε την έκθεση και από τα Google Books