Διεθνείς Συμβάσεις

Για το πλήρες κείμενο της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάννης παρακαλούμε πατήστε εδώ. Το άρθρο 14 της Συνθήκης αναφέρεταιι ειδικά στα νησιά Ίμβρος και Τένεδος και προβλέπει ειδικό καθεστώς αυτοδιοίκησης.