Εκθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Έκθεση Προόδου Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία-2012

Έκθεση Προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία (στην Αγγλική) (PDF) (αναφορά σε Ίμβρο στις σελίδες 30 &  31)

Απόσπασμα της Έκθεσης Προόδου που αναφέρεται σε Ίμβρο-Τένεδο (στην Ελληνική) (PDF)

 
Η Στρατηγική Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2007 με αναφορές και στην Τουρκία. Αναφορά στην Τουρκία στις σελίδες  55-60

Η Στρατηγική Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2007

 
Έκθεση Προοόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία-2007. Αναφορά σε Ίμβρο και Τένεδο στην σελίδα 22.

Έκθεση Προόδου 2007

 

 Έκθεση Προοόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία-2006. Αναφορά σε Ίμβρο-Τένεδο στην σελίδα 20.

Έκθεση Προόδου 2006

 

Έκθεση Προοόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία-2005. Αναφορά σε Ίμβρο-Τένεδο στη σελίδα 37. 

Έκθεση Προοόδου 2005

 

 Έκθεση Προοόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία-2004. Αναφορά σε Ίμβρο-Τένεδο στην σελίδα 49.

 Έκθεση Προοόδου 2004.

 

Σύσταση (Recommendation) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία προς Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:2004. Αναφορά στα δικαιώματα των μειονοτήτων στις σελίδες 12-13.

 Σύσταση (Recommendation) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία -2004

 
Απαντητική Επιστολή του Επιτρόπου Διεύρυνσης κ. Γκύντερ Φερχόϊγκεν προς τον Σύλλογο Ιμβρίων Γερμανίας-2004 (Μετάφραση στην Ελληνική)