Ψήφισμα του Συλλόγου Ιμβρίων για την εκδημία εις Κύριον του τ. Γυμνασιάρχη της Κεντρικής Σχολής Ίμβρου (1952-1964) κ. Ισαάκ Αναστασιάδη.

Παρασκευή, 06 Ιανουαρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ιμβρίων, έχοντας πληροφορηθεί με βαθύτατη θλίψη την εκδημία εις Κύριον του τέως Γυμνασιάρχη της Κεντρικής Σχολής Ίμβρου (1952-1964), της οποίας υπήρξε Διευθυντής κατά την πλέον γόνιμη περίοδο άνθησης της ελληνικής παιδείας στο νησί, του προσφιλούς σε όλους τους μαθητές και συναδέλφους του Καθηγητή και Επίτιμου Μέλους του Συλλογου μας,  ΙΣΑΑΚ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ (1923-2023) συνήλθε έκτακτα σήμερα στις 6 Ιανουαρίου 2023 και αποφάσισε τα ακόλουθα: