Δ’ Χαιρετισμοί στη ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020

 Η Επιτροπή Κυριών του Συλλόγου Ιμβρίων δρομολογεί λεωφορείο για τους:

Δ’ Χαιρετισμούς (Παρασκευή 27-3-2020) στη

ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

Δηλώσεις συμμετοχής στη Γραμματεία του Συλλόγου