Εκδήλωση με θέμα "1912 - 1923: Ἴμβρος, τῷ καιρῷ τῶν Ἑλλήνων" στο Σύλλογο Ιμβρίων

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 11:00 π.μ.