Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ιμβρίων εύχεται ταχεία ανάρρωση στον Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλο

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

 Τα μέλη του ΔΣ. του Συλλόγου Ιμβρίων, όπως και οι Ίμβριοι απανταχού της γης,

εύχονται ταχεία ανάρρωση στον Μητροπολίτη μας, τον Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλο

και την επιστροφή του το συντομότερο και πάλι στην Πατρίδα μας.

Εκ μέρους του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος: Στυλιανός Πούλαδος - Η Γενική Γραμματέας: Ζαχαρούλα Κώστα