Ίμβρος και Τένεδος στο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

Στις 13 Μαρτίου 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε με συντριπτική πλειοψηφία το Ψήφισμα σχετικά με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την Τουρκία (P8_TA(2019)0200).

Για πρώτη φορά μετά την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων το 2004, οι ευρωβουλευτές συνιστούν –μεταξύ άλλων– στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης «να αναστείλουν επισήμως τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία» (παρ. 21).
Η παράγραφος 12 περιλαμβάνει εκτεταμένη -για τα δεδομένα του Ψηφίσματος- αναφορά στην κατάσταση της Ίμβρου και της Τενέδου:
 
«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο […] καλεί την Τουρκία να εξασφαλίσει πλήρη ισότητα σε όλους τους πολίτες και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των μελών των μειονοτήτων, ιδίως σε σχέση με την εκπαίδευση και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας· υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η πλήρης εφαρμογή του ψηφίσματος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την Ίμβρο και την Τένεδο και καλεί την Τουρκία να βοηθήσει στον επαναπατρισμό οικογενειών της μειονότητας που επιθυμούν να επιστρέψουν στα εν λόγω νησιά· χαιρετίζει την έναρξη λειτουργίας του σχολείου της ελληνικής μειονότητας στην Ίμβρο, το οποίο αποτελεί θετικό βήμα·».
Η διατήρηση της αναφοράς στην κατάσταση του ελληνορθόδοξου πληθυσμού των δύο νησιών και στη φετινή έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ιδιαίτερη σημασία ενόψει της καμπής στην οποία βρίσκεται η σχέση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και του περιεχομένου του ίδιου του Ψηφίσματος, όπου η επαναλειτουργία των ελληνικών σχολείων αποτελεί ένα από τα ελάχιστα θετικά σημεία που καταγράφονται.
Αυτός είναι και ο λόγος που η παρέμβαση του Ευρωβουλευτή Νίκου Ανδρουλάκη ("Ελιά-Δημοκρατική Παράταξη") στο σχέδιο Ψηφίσματος που κατέθεσε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων η Ολλανδή εισηγήτρια Κάτι Πίρι είχε ιδιαίτερη βαρύτητα και αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε και από τη θέση αυτή τόσο τον ίδιο όσο και το συνεργάτη του κ. Ν. Παπάζογλου.