«Κρίσιμα Ζητήματα του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης: Παρόν και Μέλλον κάτω από τις Σημερινές Συνθήκες» - Ημερίδα ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ - Σάββατο 29/4/2017

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Δημητρίου Σούτσου 46, Αμπελόκηποι


Διαβάστε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας.