"Όταν τα χρώματα και οι ήχοι έβαλαν φυλακή τα δάκρυα" - Παρουσίαση βιβλίου του Σωκράτη Μαντζουράνη στον Σύλλογο Ιμβρίων

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017