Δελτία τύπου
08-12-2008 - Αναπαράσταση παραδοσιακών εθίμων της Ίμβρου στον Δήμο Πειραιά

 
27-06-2008 - Ιστορικής σημασίας ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για Ίμβρο και Τένεδο

 
Σήμερα, μετά από 85 χρόνια λήθης και εγκατάλειψης, οι εξόριστοι Ιμβριοι και Τενέδιοι δικαιώθηκαν για πρώτη φορά από ένα διεθνή οργανισμό. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) ενέκρινε το ψήφισμα για την Ιμβρο και την Τένεδο αναγνωρίζοντας τους διωγμούς που υπέστησαν οι Ελληνες κάτοικοι των νησιών και προτείνοντας στην Τουρκία συγκεκριμένα μέτρα για την παύση των συνεχιζόμενων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την παροχή κινήτρων προς επιστροφή των γηγενών στις πατρικές τους εστίες.

 
04-06-2008 - Το Συμβούλιο της Ευρώπης καλεί την Τουρκία να λάβει μέτρα για την προστασία της ελληνικής μειονότητας στην Ίμβρο και στην Τένεδο

Εγκρίθηκε την προηγούμενη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2008 στο Παρίσι από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, η εισήγηση του Ελβετού βουλευτή κ. Gross για την Ίμβρο και την Τένεδο