Κοινό Δελτίο Τύπου των Ιμβριακών Σωματείων για Επίσκεψη Γκιουλ στην Ίμβρο

Πέμπτη, 03 Μαϊου 2012

Διαβάστε το Κοινό Δελτίο Τύπου των Ιμβριακών Σωματείων για Επίσκεψη Γκιουλ στην Ίμβρο σε μορφή PDF

Διαβάστε το Ενημερωτικό Υπόμνημα προς Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας κ. Α.Γκιούλ (στην Ελληνική)

Διαβάστε το Ενημερωτικό Υπόμνημα προς Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας κ. Α.Γκιούλ (στην Τουρκική)

Διαβάστε το Ενημερωτικό Υπόμνημα προς Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας κ. Α.Γκιούλ (στην Αγγλική)