Παρουσίαση των θεμάτων της Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρουσίαση των θεμάτων της Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων

Αθήνα, 21.01.2010

Οι εκπρόσωποι της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, του Συλλόγου Ιμβρίων (Αθηνών), της Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας-Θράκης και του Συλλόγου Τενεδίων «ο Τέννης» προσκλήθηκαν και παρουσίασαν από κοινού τα θέματα που απασχολούν τον Ελληνισμό της Τουρκίας κατά τη Συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς στις 20/1/2010.

Οι εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων παρουσίασαν το ιστορικό πλαίσιο που οδήγησε στον εκπατρισμό την πλειοψηφία των Ελλήνων από τις πατρογονικές τους εστίες, αποτέλεσμα της συστηματικής πολιτικής διωγμών και διακρίσεων των Τουρκικών Κυβερνήσεων μετά το 1923 αλλά και η στάση αδιαφορίας των κρατών που συνυπέγραψαν τη Συνθήκη της Λωζάννης, στις παραβιάσεις της.

Επισημάνθηκε ότι το σημερινό πλαίσιο του διεθνούς δικαίου ανθρώπινων δικαιωμάτων επεκτείνει τα μέτρα προστασίας των μειονοτήτων που προβλέπονται από τη Συνθήκη της Λωζάννης, η οποία καθορίζει το νομικό καθεστώς του Ελληνισμού και προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων στην Τουρκία.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο αισιόδοξο μήνυμα της ολοένα αυξανόμενης παρουσίας κινήματος πολιτών στην Τουρκία υπέρ της υπεράσπισης των μειονοτικών δικαιωμάτων, ζήτημα κρίσιμο για τον εκδημοκρατισμό και την ενταξιακή της πορεία στην Ευρώπη. Τονίστηκε από όλους τους φορείς ότι η παλιννόστηση στη γενέτειρά τους γη, από την οποία εκπατρίστηκαν παρά την επιθυμία τους, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμά τους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις προσπάθειες που έχουν αναληφθεί εντός και εκτός Τουρκίας, ώστε η Τουρκική Κυβέρνηση να ανταποκριθεί θετικά στα αιτήματα, αφενός, της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των μελών της Ελληνικής μειονότητας και, αφετέρου, της εξασφάλισης των προϋποθέσεων για την παλιννόστηση των εκπατρισμένων Ελλήνων.

Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει η Τουρκική Κυβέρνηση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη θεραπεία, στο βαθμό του δυνατού, των αδικιών του παρελθόντος και την αποκατάσταση των Ελληνικών Κοινοτήτων της Πόλης, της Ίμβρου και της Τενέδου, όπως προβλέπονται στις πρόσφατες εκθέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τέλος, οι αναφερόμενοι συλλογικοί φορείς υπέβαλαν συγκεκριμένες προτάσεις προς τη Βουλή των Ελλήνων, με άξονα την ουσιαστική εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων για την Ελληνική μειονότητα και την ανάγκη της ενίσχυσης της παρουσίας του Ελληνικού πολιτισμού στην Τουρκία.

Στη συζήτηση που ακολούθησε με τις τοποθετήσεις και προτάσεις των βουλευτών - μελών της Επιτροπής, τονίστηκε η σημασία της συνεργασίας της Ελλάδος και της Τουρκίας στα πλαίσια των διεθνών οργανισμών για την αναβάθμιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ανάγκη η Ελληνική Πολιτεία και η Βουλή των Ελλήνων ειδικότερα, να ανταποκριθούν στα αιτήματα των προσκεκλημένων φορέων.

Αναμένεται η σύνταξη του σχετικού πορίσματος της Ειδικής Επιτροπής μέσω του οποίου οι προτάσεις των Ομογενειακών Συλλογικών Φορέων θα υποβληθούν από το Προεδρείο της στην Ολομέλεια της Βουλής και στα αρμόδια Υπουργεία.

Η συνεργασία της Ειδικής Επιτροπής του Ελληνισμού της Διασποράς με τους Ομογενειακούς Συλλογικούς φορείς θα συνεχιστεί μέσω ειδικής Υποεπιτροπής που θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία μαζί τους.

Στη συνεδρίαση μετείχαν επίσης εκπρόσωποι του Συμβουλίου Απανταχού Ελληνισμού, της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, καθώς και ο εκδότης της ομογενειακής εφημερίδας «Απογευματινή» της Πόλης Μιχ. Βασιλειάδης.

 

 

Πληροφορίες:

 

ΟΙΟΜΚΩ

Καποδιστρίου 17

Φιλοθέη 152 37

E-mail: nnap@otenet.gr

Πρόεδρος: Νίκος Ουζούνογλου

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΜΒΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΩΝ) 

Ελ. Βενιζέλου 80

171 22 Νέα Σμύρνη

Τηλ.: 210 9347957

Φαξ: 210 9345096

E-mail: info@imvrosisland.org

Πρόεδρος: Πάρις Ασανάκης

Ε-mail: p.asanakis@dspeir.gr

Website: www.imvrosisland.org

  

ΙΜΒΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Δημητσάνας 47

544 54 Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 989654

Φαξ: 2310 936180

Ε-mail: imvros27@otenet.gr

Πρόεδρος: Π. Σταματίδης

E-mail: pstamatidis@yahoo.gr

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΝΕΔΙΩΝ «Ο ΤΕΝΝΗΣ»

Ελ. Βενιζέλου 80

171 22 Νέα Σμύρνη

Τηλ.: 210 9318203

Φαξ: 210 9318203

E-mail: info@tenedos.info

Πρόεδρος: Απόστολος Κερκινέογλου

Τηλ.: 210 9357479

aker@otenet.gr