Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης και εκλογών Συλλόγου Ιμβρίων

Δευτέρα, 03 Απριλίου 2023

Στις 2/4/2023, ημέρα Κυριακή, πραγματοποιήθηκαν η γενική συνέλευση και οι εκλογές του Συλλόγου Ιμβρίων. Η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη και η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογισμό και απήλλαξε το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Επιπλέον στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης αναπτύχθηκε ουσιαστικός διάλογος από τα μέλη τα οποία συμμετείχαν σε αυτή γύρω από τα πιο σημαντικά θέματα που αφορούν σήμερα το Ιμβριακό ζήτημα ενώ παράλληλα τέθηκαν προτάσεις προς συζήτηση και υλοποίηση για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.


Στις εκλογές που ακολούθησαν για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχθηκαν οι παρακάτω σύμφωνα με τον αριθμό των ψήφων που έλαβαν:

Τακτικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Παπαθεοδώρου Γεώργιος

Απίστολα Ελένη

Σταγιάς Σάββας

Μπαλατλή Μαρία

Πούλαδος Στυλιανός

Γκούλτα Μαρία

Κοιλός Νικόλαος

Χριστοφορίδης Κωνσταντίνος

Μπρίγκου Σοφία

Αναπληρωματικά Μέλη:

Κώστα Ζαχαρούλα

Ψευτέλης Αθανάσιος

 

Εξελεγκτική Επιτροπή:

Τακτικά Μέλη

Οκουμούσης Παναγιώτης

Ταλιαδούρου Αθανασία

Πινήρος Φώτης

 

Αναπληρωματικό Μέλος

Κοψινού Αρετή

 

Συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα

Σύμφωνα με το άρθ. 14 του ισχύοντος καταστατικού του Συλλόγου μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντοςσυμβούλου Γιώργου Παπαθεοδώρου τα νεοεκλεγέντα μέλη συνήλθαν σε συνεδρίαση αυθημερόν και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης και ομόφωνης απόφασης το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Γιώργος Παπαθεοδώρου

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Στυλιανός Πούλαδος 

Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Κώστας Χριστοφορίδης

Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Μαρία Μπαλατλή

(Κοινωνικής Πολιτικής)       

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          Ελένη  Απίστολα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           Μαρία Γκούλτα      

ΤΑΜΙΑΣ                                      Σάββας Σταγιάς

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ        Κοιλός Νικόλαος

& ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΦΟΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ              Μπρίγκου Σοφία

 

 

 

 

 

 φωτογραφίες: Β. Γιάντας