ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗ ΜΑΣ ΚΩΣΤΑ ΓΡΑΦΙΑΔΕΛΛΗ

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2023

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ιμβρίων, έχοντας πληροφορηθεί με μεγάλη οδύνη την πρόωρη απώλεια του διακεκριμένου συμπατριώτη μας και Μέλους του Συλλογου Ιμβρίων, του εξαίρετου οικογενειάρχη, λαμπρού επαγγελματία και υποδειγματικού πολίτη ΚΩΣΤΑ ΓΡΑΦΙΑΔΕΛΛΗ (1968-2023) συνήλθε έκτακτα σήμερα στις 14 Φεβρουαρίου 2023 και αποφάσισε τα ακόλουθα: {Διαβάστε το σχετικό Ψήφισμα)