Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Συλλόγου Ιμβρίων

Κυριακή, 15 Μαϊου 2022

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Ιμβρίων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για ενημέρωση των μελών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Μαΐου 2022, ώρα 11:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου Ιμβρίων, Ελ. Βενιζέλου 80, Ν. Σμύρνη, στον α’ όροφο.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με οσαδήποτε και αν παρίστανται μέλη, την Κυριακή 15 Μαΐου 2022 στον ίδιο τόπο και ώρα, και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Γενικής Συνέλευσης 2022

  1. Έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και διαπίστωση απαρτίας από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
  2. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
  3. Εκλογή Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
  4. Εκλογή καταμετρητών ψήφων
  5. Παρουσίαση και έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ. έτους 2021
  6. Παρουσίαση και έγκριση οικονομικού απολογισμού και οικονομικών καταστάσεων έτους 2021
  7. Παρουσίαση και έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων έτους 2022
  8. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  9. Συζήτηση για την διοργάνωση του Πανιμβριακού Συνεδρίου
  10.  Λοιπά θέματα

Λήξη της Γενικής Συνέλευσης

Το Δ.Σ.