Ψηφοδέλτιο των εκλογών του Συλλόγου Ιμβρίων

Σάββατο, 05 Ιουνίου 2021

Παρακάτω μπορείτε να δείτε του υποψηφίους για τις εκλογές που θα διενεργηθούν στον Σύλλογο Ιμβρίων στις 6/6/2021 ώρα 11:00 π.μ. ή, σε περίπτωση μη απαρτίας, στις 13/6/2021 την ίδια ώρα.