Εθελοντική αιμοδοσία Συλλόγου Ιμβρίων σε συνεργασία με τον Δήμο Ν. Σμύρνης στις 17/5

Τρίτη, 12 Μαϊου 2020