Σημαντική Ανακοίνωση: Καμία αλλαγή στη χρήση του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας κατά την έξοδο στην Τουρκία από το Τελωνείο Κήπων του Έβρου

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019

Από τις 08 Απριλίου 2019 έχει τεθεί σε εφαρμογή από την Ελληνική Αστυνομία ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 458/2017, σύμφωνα με τον οποίο διεξάγονται σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες που ταξιδεύουν προς / από χώρες οι οποίες δεν είναι μέλη της Συνθήκης Σένγκεν, διαβατηριακοί έλεγχοι και έλεγχοι διασταύρωσης στοιχείων ταυτοτήτων με χρήση βάσης δεδομένων. Το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έχει αναρτήσει σχετική ανακοίνωση.

Κατόπιν επικοινωνίας με το Αστυνομικό Τμήμα του Τελωνείου Κήπων ενημερωθήκαμε ότι με διακρατική συμφωνία Ελλάδας και Τουρκίας αυτό δεν εφαρμόζεται επί του παρόντος στις συνοριακές διαβάσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε κανονικά την ταυτότητά μας κατά την έξοδο και την είσοδό μας στην Ελλάδα. Οι αυξημένοι έλεγχοι αφορούν για την ώρα τα αεροδρόμια και όχι το Τελωνείο Κήπων Έβρου.