Σειρά διαλέξεων στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη υπό την αιγίδα της Τουρκικής Πρεσβείας στην Αθήνα

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Η Τουρκική Πρεσβεία στην Αθήνα διοργανώνει σειρά διαλέξεων στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη με το γενικό τίτλο “Glimpses Of The Past In The Cultural Expressions Of Greece And Turkey”, στις οποίες θα συμμετάσχουν επιστήμονες και ακαδημαϊκοί από τις δύο χώρες.

Γλώσσα διεξαγωγής των διαλέξεων θα είναι η Αγγλική.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη σχετική αφίσα και το πρόγραμμα καθώς και την πρόσκληση για την πρώτη διάλεξη με τίτλο History in Motion: Relating the Past through Cinema and Televized Serials”