Πρόγραμμα Υποτροφίας Τουρκικής Γλώσσας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019

Αφορά δημοσίους υπαλλήλους και ακαδημαϊκούς.


Διαβάστε εδώ όλες τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αίτησης.