Σεμινάρια φωτογραφίας της φωτογραφικής ομάδας "Σπύρος Μελετζής" του Συλλόγου Ιμβρίων

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018