Υποτροφίες Τουρκίας 2017-2018

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

 Υποτροφίες Τουρκίας 2017-2018

Προθεσμίες Β΄ και Γ΄ περιόδου υποβολής αιτήσεων

 

Όπως ανακοίνωσε το Προεδρείο Τούρκων Εξωτερικού και Συγγενών Κοινοτήτων, η Β΄ περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 5 Φεβρουαρίου έως 5 Μαρτίου 2018, ενώ η Γ΄ περίοδος από 16 Απριλίου έως 14 Μαΐου 2018.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα υποτροφιών και τη διαδικασία υποβολής αίτησης μπορείτε να βρείτε στο www.turkiyeburslari.gov.tr ή στο www.turkiyeburslari.org