Σεμινάρια Προφορικής Ιστορίας

Τρίτη, 03 Οκτωβρίου 2017

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.) με στόχο τη διάσωση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, δημιουργεί την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. (ΟΠΙ-ΟΙΟΜΚΩ) και στο πλαίσιο συνεργασίας της με τον Σύλλογο Ιμβρίων οργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο για τη μεθοδολογία και τις τεχνικές της συνέντευξης


Διαβάστε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο σεμινάριο.