Υπόδειγμα εξουσιοδότησης εισαγωγής ΙΧ στην Τουρκία από μη κύριο

Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2017

Επισυνάπτουμε υπόδειγμα της εξουσιοδότησης που απαιτείται να προσκομίσει άτομο που επιθυμεί να εισαγάγει στην Τουρκία ΙΧ που δεν του ανήκει. 

Το υπόδειγμα θα χρειαστεί να συμπληρώσει και να υπογράψει με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (το ασφαλέστερο είναι από το Τουρκικό Προξενείο) ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Για το έντυπο πατήστε εδώ.