ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΜΒΡΙΩΝ

Δευτέρα, 03 Απριλίου 2017

Τα αποτελέσματα της γενικής συνέλευσης και των εκλογών του Συλλόγου Ιμβρίων που πραγματοποιήθηκαν στις 02/04/2017 ημέρα Κυριακή είναι τα ακόλουθα: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογισμό και απήλλαξε το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Στις εκλογές που ακολούθησαν για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχθηκαν οι παρακάτω σύμφωνα με τον αριθμό των ψήφων που έλαβαν:

 

Τακτικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Ελένη Απίστολα

Σάββας Σταγιάς

Στυλιανός Πούλαδος

Γεώργιος Παπαθεοδώρου

Μαρία Μπαλατλή

Πάρις Ασανάκης

Μαρία Γκούλτα

Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης

Κωνσταντίνος Καντέμ
 

Αναπληρωματικά Μέλη:

Δημήτρης Λουκάτος

Φώτης Πινήρος
 
 

Εξελεγκτική Επιτροπή:
 

Τακτικά Μέλη

Αθανασία Ταλιαδούρου

Παναγιώτης Οκουμούσης

Παναγιώτα Πρίγκου
 

Αναπληρωματικό Μέλος

Χρυσόστομος Ζούνης

 
 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ
Σύμφωνα με το άρθ. 14 του ισχύοντος καταστατικού του Συλλόγου μετά από πρόσκληση της πλειοψηφήσασας συμβούλου Ελένης Απίστολα τα νεοεκλεγέντα μέλη συνήλθαν σε συνεδρίαση αυθημερόν και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης και ομόφωνης απόφασης το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Στυλιανός Πούλαδος
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Πάρις Ασανάκης
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Γεώργιος Παπαθεοδώρου
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                              Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                 Μαρία Γκούλτα
ΤΑΜΙΑΣ                                                         Κωνσταντίνος Καντέμ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ                              Μαρία Μπαλατλή
ΕΦΟΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ                                 Σάββας Σταγιάς
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ       Ελένη Απίστολα