Παρουσίαση του βιβλίου του Αναπλ. Καθ. Ενίς Τούλτσα "ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ-ΑΤΑΤΟΥΡΚ και Ο ΠΡΕΣΒΗΣ ΕΝΙΣ ΜΠΕΗ" - Παρασκευή 7/4/2017

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017