Τελετή λήξης δραστηριοτήτων του Συλλόγου Ιμβρίων για την περίοδο Οκτώβριος ’18 – Μάιος ’19

Κυριακή, 23 Ιουνίου 2019